Vändpunkten

-en möjlighet till att nå egen försörjning

Den myndighet du har kontakt med ansöker tillsammans med dig till nedanstående verksamhet.

En verksamhet för dig som vill komma igång och ta steg närmare arbetsmarknaden.

Utifrån dina egna förutsättningar kan du få stöd och handledning.

     Vi kan erbjuda dig;

  • coachsamtal
  • samtal med arbetspsykolog
  • praktik
  • prova på studier
  • studie- och yrkesvägledning
  • samtal/utredning med specialpedagog (läs- och skrivutredning/räkneutredning)
  • testa av din arbets-/studieförmåga
  • inventering gällande kompetenser/intressen/yrken

Ansvarig för Vändpunkten

Agneta Zetterlund

Anna-Karin Andersson