Ung Arena 9.0

Projektet Ung Arena 9.0 omfattar nio kommuner i Östra och Norra Skaraborg och vänder sig till unga mellan 15-24 år som har behov av att komma i studier eller arbete.

Du som är mellan 15-24 år ska kunna komma till oss själv eller från en myndighet till exempel Arbetsförmedlingen.

Hos oss får du vägledning och stöd att hitta din väg till arbete eller studier. Vilken hjälp som erbjuds beror på dina mål, förutsättningar och behov.

På Ung Arena finns möjlighet till;:

 • Stöd i ditt arbetssökande
 • Studie – och yrkesvägledning
 • Intervjuträning
 • Arbetspsykolog
 • Samtalsstöd
 • Praktik
 • Arbetsträning/prövning
 • Rekryteringsträffar
 • Friskvård
 • Körkortsteori
 • Tillgång till lärare
 • Specialpedagog
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Föreläsningar, studiebesök och temadagar

Ung Arena 9.0 samverkar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta för att kunna erbjuda ungdomar en mötesplats att vända sig till för att hamna i rätt aktiviteter så fort som möjligt för att komma vidare till arbete eller studier.

Ansvarig för Ung Arena 9.0

Pär Engvall

Evelina Holmbäck