Ung Arena 9.0

Projektet Ung Arena 9.0 omfattar nio kommuner i Östra och Norra Skaraborg och vänder sig till unga mellan 15-24 år som har behov av att komma i studier eller arbete.

Du som är mellan 15-24 år ska kunna komma till oss själv eller med stöd och/eller hänvisning från en myndighet.

Hos oss kan du få vägledning och stöd för att hitta din väg till arbete eller studier. Det är korta beslutsgångar där du får direktkontakt med berörda- myndigheter och parter. Vilken hjälp som erbjuds beror på dina egna mål, förutsättningar och behov.

Vi kan hjälpa till med:

  • Hur du söker jobb
  • Hur du söker till högskola eller andra utbildningar
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Individuell coachning
  • CV och personligt brev
  • Temadagar och föreläsningar
  • Praktik på företag
  • Motivation och planering för framtiden

Projektet Ung Arena 9.0 har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som är viktiga aktörer i projektet där gemensamma mötesplatser kommer utgöra neutrala nav för unga att vända sig till för att hamna i rätt aktiviteter så fort som möjligt för att förhindra utanförskap och förkorta tiden till studier eller arbete.   


Ansvarig för Ung Arena 9.0

Pelle Källström

Evelina Holmbäck