Se möjligheten

-till utveckling och lärande   

Den myndighet du har kontakt med ansöker tillsammans med dig till nedanstående verksamhet.

En Verksamhet för att öka möjligheterna för dig som är, 18-29 år som inte har fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning, att komma in i dina studier. Utifrån dina egna behov får du stöd att ta ett steg närmare arbetsmarknaden. Vi kan erbjuda dig;

  • studier
  • specialpedagog
  • studie- och yrkesvägledning
  • individuell coaching
  • handledning i studieteknik

Ansvarig för Se möjligheten

Anna-Karin Andersson