Praktik

Den myndighet du har kontakt med ansöker tillsammans med dig till nedanstående verksamhet. 

Är du mellan 18-65 år och vill ut och testa hur det är att arbeta inom Falköpings kommun? Då kanske det är praktik du skall göra?

Kommunal praktik

Praktiksamordnaren inom kommunal verksamhet har ett mäklande uppdrag. Vilket innebär att söka och erbjuda praktikplatser till praktikbeställare. Praktikbeställaren är beslutsfattande och med under praktikgången.

Syftet med praktiken är:

 • Praktik för personer med funktionshinder
 • Yrkespraktik — personer med en yrkesinriktning
 • Intressepraktik — personer som har behov av en inblick i ett yrkesområde
 • Språkpraktik — personer i behov av språkträning eventuellt i kombination med sfi
 • Pröva sin arbetsförmåga
 • Rehabilitering — arbetslivsinriktad

Utbildningsplatser, APL — hanteras inte av AME.

Ansvarig för praktik inom kommunal verksamhet är Elin Ljung

InformationsbladPDF

Länk till ansökanlänk till annan webbplats

Praktik inom Näringslivet

Detta är huvudsakligen ett samverkansuppdrag mellan Arbetsförmedlingen och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen i syfte för att ta fram praktikplatser inom näringslivet i Falköping. Metoden som används är matchning mellan arbetssökande och företag. Målgruppen är ungdomar mellan 16 år och uppåt. Coach från AME finns med under hela praktikprocessen, från start till slut.     

Syftet med praktiken är:

 • Arbetsträning
 • Arbetsprövning
 • Erfarenhet
 • Ökat självförtroende
 • Större socialt nätverk
 • Värdefulla referenser
 • Möjligheten att få ett jobb

Ansvarig för praktik inom näringslivet är Pelle Källström

Språkutvecklande samverkan

Personer med utländsk bakgrund som studerar SFI på Lärcenter i Falköping har möjligheten att delta i språkpraktik för att utveckla sina kunskaper i svenska och lära känna den svenska arbetsmarknaden.    

Ansvarig för praktik inom språkutvecklande samverkan är Gezim Bekteshi

Länk till ansökanlänk till annan webbplats