Feriepraktik för ungdomar

Falköpings kommun erbjuder feriepraktikplatser till ungdomar boende i kommunen och som går första eller andra året på gymnasiet.

Nu är ansökningstiden slut.

Vi kommer att skicka ut e-postbrev med erbjudanden om feriepraktikplatser i slutet av april - början av maj. Har du fått ett erbjudande måste du tacka Ja eller Nej senast datumet som står i e-postbrevet. Om du inte hör av dig till oss inom angiven tid så utgår vi ifrån att du inte är intresserad av den plats du blivit erbjuden.

Inom dessa arbetsområden finns de flesta feriepraktikplatser

Platserna finns i våra kommunala förvaltningar.

Vaktmästeri: klippa gräs, rensa rabatter, måla, städa, underhåll av fastigheter
Äldreboende: aktivera de boende med att samtala, promenader, läsning, spel, hjälpa till i köket med att hämta maten, duka fram, servera, duka bort
Förskola: leka, läsa, spela och samtala med barnen, hjälpa barnen vid av- och påklädning, hjälpa till vid maten (hämta maten, duka fram, servera, duka bort), bädda inför vilan, plocka i ordning, torka av hyllor, sopa
Lokalvård: städning, damma, sopa, dammsuga, moppa
Kök: alla i köket förekommande göromål t. ex servering av mat och dryck, hantering av kött (gris, nöt och kyckling) och fisk, salladsberedning, städ, disk m.m.
Turistvärd: ta hand om turister, visa dem tillrätta, viss guidning kan förekomma
Badvärd: städning, vara behjälplig vid simskolan, hjälpa till att vakta badande, hjälpa till i kassan

Viktigt för dig som söker feriepraktik inom barnomsorg

Du som vill ha feriepraktik inom förskola kan behöva lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det är ett begränsat utdrag som är speciellt för arbete inom skola och barnomsorg och det visar endast grova brott, ej mindre förseelser. Du måste själv se till att skicka efter detta utdrag så fort du tackat ja till din feriepraktik och blanketten hittar du längre ner under rubriken blanketter.

Ersättning

Lönen är 50 kr per timme och du har rätt till befrielse från skatteavdrag om din årsinkomst är mindre än 18 951 kr (gäller 2017). Fyll i Skatteverkets blankett Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Din handledare skickar/lämnar den till kommunens löneenhet tillsammans med din timrapport.

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag:PDF
Konto för löneinsättning:PDF
Timrapport period 1PDF
Timrapport period 2PDF
Timrapport period 3PDF

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut när löneenheten har fått in din timrapport, oftast inom tre veckor. Betalning kan ske till ditt konto om du har fyllt i blanketten Konto för löneinsättning och skickat den till angiven adress. Skicka in blanketten så snart du börjat på din feriepraktik, annars kommer din lön på en utbetalningsavi och då måste du betala en uttagsavgift.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för alla som utför feriepraktik.

För mer information kontakta

Elin Ljung
0515-88 71 40
elin.ljung@falkoping.se

Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb tagit fram en utbildning med övergripande information om hur kommunen fungerar. Kursen tar 20-30 minuter och de som genomför kursen får ett intyg som visar att de har genomgått utbildningen.

Länk till kursen: http://kommunkursen.se/länk till annan webbplats
Länk till Sveriges viktigaste jobb: http://www.sverigesviktigastejobb.selänk till annan webbplats