Feriepraktik för ungdomar

Falköpings kommun erbjuder feriepraktikplatser till ungdomar boende i kommunen och som går första eller andra året på gymnasiet.

Ansökningstid

Du kan ansöka om feriepraktik från och med 13 februari - 31 mars 2017. För att kunna söka feriepraktik måste du vara folkbokförd i Falköpings kommun och ha ett fullständigt personnummer (ååmmdd+fyra siffror).

I ansökan ska du:

  • Uppge en aktuell e-postadress som du kontrollerar av regelbundet, all kommunikation sker genom e-post.
  • Uppge en referensperson t.ex. en lärare (ej förälder) med telefonnummer.
  • Skriva ett personligt brev där du berättar lite om vem du är och varför du vill ha feriepraktik.
  • Uppnått och fått godkänt i Svenska på grundskolenivå åk 3 motsvarande SFI nivå C.

Du måste kunna arbeta hela den period du sökt. Du kan endast få feriepraktik en period. De som har skrivit en fullständig ansökan med personligt brev och referenser prioriteras.

Ju mer du breddar din ansökan vad det gäller arbetsplatser, perioder och orter desto större chans har du att få en feriepraktik inom något av de områden eller orter du önskar. Alla kan inte få sina önskemål tillgodosedda på grund av att det finns ett begränsat antal platser inom vissa arbetsområden.

I mitten av april skickas ut e-postbrev ut med erbjudanden om feriepraktikplatser. Har du fått ett erbjudande måste du tacka Ja eller Nej senast datumet som står i e-postbrevet. Om du inte hör av dig, går din plats till en annan ungdom.

Tips!

Sök flera andra sommarjobb också. Har du tackat ja till feriepraktik, kan du tacka nej om du får ett annat arbete. Det är bättre att tacka nej till en feriepraktikplats än att bli helt utan ett arbete!

Praktikperiod 1 – 3

Arbetstiden är 6 timmar per dag mån - fre. Varje period är tre veckor.

Period 1. 19 juni - 7 juli
Period 2. 10 juli - 28 juli
Period 3. 31 juli - 18 augusti

Inom dessa arbetsområden finns de flesta feriepraktikplatser

Platserna finns i våra kommunala förvaltningar.

Vaktmästeri: klippa gräs, rensa rabatter, måla, städa, underhåll av fastigheter
Äldreboende: aktivera de boende med att samtala, promenader, läsning, spel, hjälpa till i köket med att hämta maten, duka fram, servera, duka bort
Förskola: leka, läsa, spela och samtala med barnen, hjälpa barnen vid av- och påklädning, hjälpa till vid maten (hämta maten, duka fram, servera, duka bort), bädda inför vilan, plocka i ordning, torka av hyllor, sopa
Lokalvård: städning, damma, sopa, dammsuga, moppa
Kök: alla i köket förekommande göromål t. ex servering av mat och dryck, hantering av kött (gris, nöt och kyckling) och fisk, salladsberedning, städ, disk m.m.
Turistvärd: ta hand om turister, visa dem tillrätta, viss guidning kan förekomma
Badvärd: städning, vara behjälplig vid simskolan, hjälpa till att vakta badande, hjälpa till i kassan

Viktigt för dig som söker feriepraktik inom barnomsorg

Du som vill ha feriepraktik inom förskola kan behöva lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det är ett begränsat utdrag som är speciellt för arbete inom skola och barnomsorg och det visar endast grova brott, ej mindre förseelser. Du måste själv se till att skicka efter detta utdrag så fort du tackat ja till din feriepraktik och blanketten hittar du längre ner under rubriken blanketter.

Ersättning

Lönen är 50 kr per timme och du har rätt till befrielse från skatteavdrag om din årsinkomst är mindre än 18 951 kr (gäller 2017). Fyll i Skatteverkets blankett Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Din handledare skickar/lämnar den till kommunens löneenhet tillsammans med din timrapport.

Länk till intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag:
Länk till anmälan om konto för löneinsättning:PDF

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut när löneenheten har fått in din timrapport, oftast inom tre veckor. Betalning kan ske till ditt konto om du har fyllt i blanketten Konto för löneinsättning och skickat den till angiven adress. Skicka in blanketten så snart du börjat på din feriepraktik, annars kommer din lön på en utbetalningsavi och då måste du betala en uttagsavgift.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för alla som utför feriepraktik.

För mer information kontakta

Tarja Härkönen Thörn
0515-88 71 48, 0730-41 06 14
tarja.harkonen@falkoping.se

Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb tagit fram en utbildning med övergripande information om hur kommunen fungerar. Kursen tar 20-30 minuter och de som genomför kursen får ett intyg som visar att de har genomgått utbildningen.

Länk till kursen: http://kommunkursen.se/länk till annan webbplats
Länk till Sveriges viktigaste jobb: http://www.sverigesviktigastejobb.selänk till annan webbplats