AME - Arbetsmarknadsenheten

För dig som är arbetssökande eller har försörjningsstöd

Arbetsmarknadsenheten på Lärcenter arbetar med insatser och verksamheter där vi coachar dig som vill in på arbetsmarknaden. Inom våra verksamheter erbjuder vi kompetenshöjning genom utbildning och/eller praktik inom offentlig och privat sektor. Våra projekt bedrivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Västra Götalandsregionen. Har du kontakt med någon av dessa så är de välkomna att göra en ansökan till någon av våra verksamheter. Vi samverkar också med Fritidsbanken och Connect se länkar nedan till deras verksamheter.

Kontaktuppgifter till oss som arbetar på arbetsmarknadsenheten.

Den 1 september 2017 startar Falköpings kommuns arbetsmarknadsenhet med ansökningssystemet ”En väg in”.

Syftet med ”En väg in” är att få en samlad bild av inflödet på AME samt att kunna göra effektivare och bättre placeringar av deltagare. I och med att vi startar ett nytt ansökningssystem går vi även över till en digital ansökan. Alla ansökningar till verksamheter/projekt inom Arbetsmarknadsenheten skall gå via ”En väg in”.