AME - Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten

För dig som är arbetssökande eller har försörjningsstöd

Arbetsmarknadsenheten på Lärcenter arbetar med insatser och verksamheter där vi coachar dig som vill in på arbetsmarknaden. Inom våra verksamheter erbjuder vi kompetenshöjning genom utbildning och/eller praktik inom offentlig och privat sektor. Våra projekt bedrivs i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Västra Götalandsregionen. Har du kontakt med någon av dessa så är de välkomna att göra en ansökan till någon av våra verksamheter.

Kontaktuppgifter till oss som arbetar på arbetsmarknadsenheten.

Fritidsbankenlänk till annan webbplats